Exigim a Europa que es respectin els vots dels catalans

Incomplint la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea pel que fa a l'immunitat d'Oriol Junqueras es fan prevaler els interessos d’Espanya per sobre dels interessos de la Unió.

Exigim que Europa vetlli pels drets d'Oriol Junqueras així com de tots els eurodiputats respectant la seva immunitat i garantint la seva presència al parlament per respectar el vot dels catalans com a ciutadans de la Unió Europea.

La resolució del TJUE va ser clara sobre la immunitat de Junqueras

La resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la immunitat d'Oriol Junqueras -que no és cap privilegi personal sinó la garantia del lliure exercici del mandat respecte de persecucions polítiques- especificava clarament que gaudeix d'immunitat des de la proclamació dels resultats electorals.

És Espanya qui ha d'acatar les resolucions europees i no a l'inrevés

Si s'acata la resolució de la Junta Electoral Central i la seva ratificació al Tribunal Suprem i no a l'inrevés, s'estarien fent prevaler els interessos d'un Estat membre per sobre dels interessos de la Unió, discriminant els drets dels catalans davant d'altres ciutadans de la UE.

Europa ha d'emparar els drets de Junqueras i els seus votants

No emparant la immunitat d'un dels representants electes del Parlament Europeu, s'estan vulnerant també drets fonamentals dels seus votants, erosionant els principis fundacionals de la UE i la democràcia.